ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร
ออกแบบโลโก้
...... อาร์ตนานา สตูดิโอ บริการงานด้านการออกแบบโดยเฉพาะ เช่น ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกบรรจุภัณฑ์ ถุง ฉลากสินค้า และงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภท เราพร้อมที่จะให้บริการ ผู้ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ เล็กๆ ถึงปานกลาง เราทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของคุณ ผู้ซึงมุ่งหวังความก้าวหน้าในทางธุรกิจ ผลกำไร ภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้า
.......... เราพร้อมผลิตงานคุณภาพให้คุณ ด้วยราคาที่ชัดเจน ไม่บานปลาย และผลที่ได้ที่เกินคุ้ม ทำให้คุณไม่ต้องสุญเสียความรู้สึก เมื่อได้เห็นผลงานของเรา
..........เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับนักธุรกิจเช่นคุณ ดังนั้นเราจึงพร้อมจะเข้าไปรับใช้คุณเต็มความรู้ความสามารถของเรา และช่วยนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณ เพียงคุณให้ความไว้วางใจเราเท่านั้น....
 
ออกแบบโลโก้

ประวัติ เว็บมาสเตอร์
นายพัฒยา จันดากูล

ที่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 12 บ้านหนองซำ ตำบล น้ำออ้ม
อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร 35160

การศึกษา
ประถม : โรงเรียนบ้านบากใหญ่ (ยโสธร)
มัธยม : โรงเรียนวัดอินทรวิหาร (กรุงเทพฯ)
สถานฝึกหัดวิชาชีพ สารพัดช่างพระนคร (กรุงเทพฯ)
ปวช : วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร (กรุงเทพฯ)
ปวส : สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง (กรุงเทพฯ)
ปริญญาตรี : เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล (กรุงเทพฯ)
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก :


การทำงาน
Web & Graphic Designer : บริษัท ดานซิ่ง บอนไซต์ (ไทยแลนด์) จำกัด www.sansha.com
Graphics Manager : บริษัท คอสม็อซ แฟรนชายส์ จำกัด
Graphics Manager : บริษัท ไอ.ซี.ซี คอสม็อซ จำกัด
MIS Manager : บริษัท โอเชี่ยน คิง อินดัสตรี้ จำกัด
IT Manager : บริษัท ธรณีพิพัฒน์ จำกัด (มหาชน) น้ำแร่ออรา

ทุนการศึกษา
ทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา: สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
ทุน เชลล์ - มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ปี : มหาวิทยาลัยมหิดล

งานด้านการสอน
อาจารย์พิเศษ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4 ปี
สอนคอมพิวเตอร์ที่ : Telecom Info / eec
และสถาบันสอนพิวเตอร์อีกหลายแห่ง

จัดทำ เว็บไซต์ให้ความรู้ แหล่งเรียนรู้
www.tiewrussia.com
...........เป็นเว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ซึ่งเว็บมาสเตอร์ได้เดินทางไปท่องเที่ยว รวบรวมความรู้ให้เกิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวประเทศรัสเซีย

isan.tiewrussia.com
...........เป็นเว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศิลป์อีสาน วัดวาอารามต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งเว็บมาสเตอร์ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษา รวบรวมความรู้ให้เกิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เป็นแหล่งเรียนรู็และอนุรักษ์งานศิลปะของภูมิปัญญาอีสาน

 
 
Copyright © Artnana Studio All rights reserved.