ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร
การออกแบบยึดหลักกว้างๆ ดังนี้
1. ความงาม เป็นสิ่งแรกที่เราคำนึงถึงทุกครั้งในการออกแบบ ไม่แต่เฉพาะออกแบบเครื่องหมายการค้าและตราเท่านั้น เพราะความงามคือ คุณค่าของงานออกแบบทุกชนิด
2. ความหมาย ความหมายในที่นี้รวมถึง การสื่อสารการรับรู้ การเข้าใจ หรือเกี่ยวโยงกับที่มา ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. จุดเด่น จุดเด่นในที่นี้รวมถึง ความแปลกใหม่ สะดุดตา น่าสนใจ ง่ายต่อการจดจำ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยตรง
4. ความเหมาะสม ตราและเครื่องหมายการค้า ที่ออกแบบ จะต้องเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งแยกแยะไปได้มากมาย เช่น ตราโรงเรียนที่ต้องใช้ปักเสื้อ ก็ไม่ใช่ออกแบบยุ่งยากจนปักไม่ได้ เป็นต้น


สีกับเครื่องหมายการค้าและตรา
ในการออกแบบ นอกจากจะต้องคำนึงถึงรูปลักษณะแล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทร่วมด้วย สิ่งนั้นคือ " สี " ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมคุณค่าแห่งตราหรือเครื่องหมายการค้า ที่ออกแบบขึ้น ในทางตรงกันข้าม ก็สามารถทำลายคุณค่าได้เช่นเดียวกันหากสีไม่เหมาะสม

สีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ให้ความรู้สึกและอารมณ์ อิทธิพลต่างๆ ของสีมีดังนี้
  สีแดง = อบอุ่น ตื้นเต้น   สีน้ำตาล = สุขุม เคร่งเครียด
  สีส้ม = ร้อนแรง สดใส   สีม่วง = หรูหรา กดดัน
  สีเหลือง = สดใส สว่าง   สีเทา = เศร้า ซึม เหงา
  สีชมพู = อ่อนหวาน   สีขาว = สะอาด บริสุทธิ์
  สีเขียว = มีชีวิตชีวา เย็นตา   สีดำ = ลึกลับ แอบแฝง ท้าทาย
  สีน้ำเงิน = สงบ เยือกเย็น    


  หลักการแก้ ของศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่ท่านควรรู้
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
  1. หลบหลีก
  2. หักเห
  3. ปรับเป็นพวกเดียวกัน
  4. สลายออก
  5. ต่อสู้ป้องกัน
  การจะนำวิธีไหนมาใช้นั้น จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ความสวยงาม และการนำไปใช้เป็นหลัก


   
 
ความหมายของ R / TM
          เครื่องหมายการค้า R ในวงกลม เป็นตัวอักษรย่อของคำว่า “ REGISTERED
เมื่อนำมาใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้า ก็เพื่อแสดงให้รู้ว่าเครื่องหมาย การค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้ว

         TM ในวงกลมเป็นตัวอักษรย่อของคำว่า “ TRADEMARK ” เมื่อนำมาใช้ร่วมกับคำหรือ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด ๆ เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความ หรือเครื่องหมายใด ๆ นั้น มีสภาพเป็น เครื่องหมายการค้า ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน
        ในประเทศไทยก็มีการใช้เครื่องหมาย R ในวงกลม และ TM ในวงกลมร่วมกับ เครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน
        การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ควรมีรูป R ในวงกลม หรือ TM ใน วงกลม
ประกอบเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ รูปเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียน

   
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ก่อนที่คุณจะทำโลโก้ เครื่องหมายการค้า ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ
คุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหน???
ลองอ่านดู ก่อนจะจินตนาการถึงโลโก้ของคุณ
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
เครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า ขั้นตอนการจดทะเบียนสินค้าประเทศต่างๆ
  ต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ ศึกษาได้จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design ตรวจสอบให้ดีก่อนการออกแบบ มิฉะนั้นอาจพบปัญหาได้
   
.
ชนิดของโลโก้และการนำใช้งาน
..........ไม่ว่าจะเป็น Symbolic, Trade Mark, Logo ทั้งสามคำนี้ ล้วนชี้เน้นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมี โลโก้ เพื่อเป็นตราสัญญลักษณ์ และเพื่อจดทะเบียนการค้า เรายินดีบริการออกแบบให้ท่าน
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design   Static Logo : ชนิด แบนๆ ใช้จดทะเบียน ทำตรายาง งานสิ่งพิมพ์ทั่วไป กำหนดสีได้ง่าย
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design   Static Logo : ชนิด 2D, 3D ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้มีลูกเล่น สวยงาม ตามใจผู้จัดทำ โดยยึดโครงสร้างของ Static Logo ชนิดแบนเป็นหลัก ใช้ประกอบในงานออกแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ กำหนดสียาก รูปแบบเหมือนภาพถ่ายทั่วไป
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design   Dynamic Logo, Animation Logo : โลโก้เคลื่อนไหว ใช้ประกอบงาน ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์ งานพรีเซ็นต์ต่างๆ ไม่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์
รูปแบบของโลโก้ ยังแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design 1. แบบตัวอักษร (Letter Form)
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design 2. แบบรูปภาพ (Pictorial Form)
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design 3. แบบนามธรรม (Abstract Form)
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design 4. แบบผสมผสาน (Combination Form)
     
ตัวอย่างโลโก้ Pepsi
ลักษณะโลโก้ที่จดทะเบียนและการนำไปใช้งานต่างๆ
ออกแบบโลโก้
  ตัวอย่างโลโก้ปัจจุบันของ pepsi ที่ใช้จดทะเบียนลิขสิทธิ์
จะกำหนดสีชัดเจน เป็นสีแบนๆ ไม่ได้ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ปรับแต่งให้เกิดมิติแต่อย่างได
ออกแบบโลโก้   การนำไปใช้งาน มีการจัดวาง เพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ยึดว่า ทุกอย่างต้องเหมือนที่จัดวางในต้นฉบับที่ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น สามารถโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความสมดุลย์ ความเหมาะสมกับงานออกแบบนั้นๆ
ออกแบบโลโก้   การออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ สามารถเพิ่มเทคนิค คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อความน่าสนใจ ของสื่อนั้นๆ และความต้องการของผู้ออกแบบ แต่ยังคงลักษณะของโลโก้ ต้นฉบับไว้

เลือก Package ตามความต้องการของคุณ

ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design

 
รายละเอียด
ราคา / บาท
บอร์นซ์ แพ็กเก็ต
- ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้า 5 แบบ
- แก้ไข 3 ครั้ง
- ระบุไกด์สี / Fonts
- ไฟล์ที่ได้ psd, ai, jpg, gif, eps, pdf.
- ฟรี.! ออกแบบตรายาง
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design  
ซิลเวอร์ แพ็คเก็ต
- ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้า 7 แบบ
- แก้ไข 5 ครั้ง
- ระบุไกด์สี / Fonts
- ไฟล์ที่ได้ psd, ai, jpg, gif, eps, pdf.
- ฟรี.! ออกแบบตรายาง
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design  
โกลด์ แพ็คเก็ต
- ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้า 9 แบบ
- แก้ไข 7 ครั้ง
- ระบุไกด์สี / Fonts
- ไฟล์ที่ได้ psd, ai, jpg, gif, eps, pdf.
- ฟรี.! ออกแบบตรายาง
 
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design  
แพลทินัม แพ็คเก็ต
- ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้า 12 แบบ
- แก้ไขไม่จำกัด
- ระบุไกด์สี / Fonts
- ไฟล์ที่ได้ psd, ai, jpg, gif, eps, pdf.
- ฟรี.! ออกแบบตรายาง
 
ลำดับ
หมายเหตุ รายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม
1
+ ออกแบบตรายาง
โปรโมชั่น ฟรี.! ออกแบบตรายาง
2
+ ซองจดหมาย + กระดาษหัวจดหมาย + นามบัตร
คิดเพิ่ม 2,000 บาท
     
ไฟล์ที่ท่านจะได้รับ
1
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
PSD 1 ไฟล์ (แก้ไข ปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ)
2
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
AI 1 ไฟล์ (แก้ไข ปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ ขยายได้ไม่จำกัดขนาด)
3
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
EPS 1 ไฟล์ (ขยายได้ไม่จำกัดขนาด)
4
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
PDF 1 ไฟล์ (ความคมชัดเท่าต้นฉบับแก้ไขไม่ได้)
5
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
JPG 3 ไฟล์ ใหญ่ กลาง เล็ก (ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีพื้นหลัง)
6
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
GIF 3 ไฟล์ ใหญ่ กลาง เล็ก (ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่มีพื้นหลัง)
7
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
Logo Colour | CMYK | Pantone
8
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
Logo Fonts
9
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
5 Cm. Logo ไฟล์ ( เป็ณ pdf ไฟล์ ใช้พิมพ์เพื่อตัดแปะเอกสาร จดทะเบียนต่างๆ 1 ไฟล์)
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
 
 
ตัวอย่างผลงานบางส่วน

การออกแบบโลโก้ นิยมทำพื้นสีขาว เพราะโลโก้นั้นต้องสามารถวางบนสีใดก็ได้ ตามแต่งานออกแบบนั้นๆ หากออกแบบให้มีพื้นหลัง จะต้องใช้จดทะเบียนและเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ไปทันที ดังนั้นจึงมักให้โลโก้มีพื้นสีขาวหรือพื้นใส เพื่อให้สามารถออกแบบได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสีพื้นที่ติดมากับโลโก้
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
 
 
 
ฟรีโลโก้สำหรับใช้งานทั่วไป
ฟรีโลโก้ : โลโก้มหาวิทยาลัย
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
 
ฟรีโลโก้ : โลโก้ธนาคาร
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
 
ฟรีโลโก้ : โลโก้หน่วยงานราชการ
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
ออกแบบโลโก้ logo design
   
 
ออกแบบโลโก้
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design