ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร
 
ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ครับ
1.โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
 ออกแบบโลโก้ ไทยพาณิชย์  ย่อยโลตัส ฟอร์จูน ทาวน์  พัฒยา จันดากูล
240-2-01261-3
ออมทรัพย์
 ออกแบบโลโก้ กรุงเทพฯ  ย่อย ฟอร์จูน ทาวน์  พัฒยา จันดากูล
047-0-01930-8
ออมทรัพย์
 ออกแบบโลโก้ กรุงศรีอยุธยา  ฟอร์จูน ทาวน์  พัฒยา จันดากูล
253-1-40832-9
ออมทรัพย์
 ออกแบบโลโก้ กรุงไทย  กาฬสินธุ์  พัฒยา จันดากูล
404-0-99911-8
ออมทรัพย์
 

 
2.โอนเงินผ่านเครื่อง ATM
  ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคารครับ
 
............. ชำระผ่าน อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบของธนาคาร

  
หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการของท่าน
 
ออกแบบโลโก้ มือถือ : 081 - 303 4493, 064 - 092 9449
ออกแบบโลโก้ Line ID : artnanaa : artnana1
ออกแบบโลโก้ อีเมล์ : artnana@gmail.com : artnanastudio@gmail.com : artnana2001@yahoo.com
 
สำหรับลูกค้านิติบุคคลในกรณีซื้อบริการ ที่มีราคาเกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากราคาค่าบริการได้ โดยหลังจากหักแล้วให้นำส่งเอกสารใบ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่อยู่ข้างต้น จากนั้นทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ทำการสังซื้อกับเราไว้
  
 


Copyright © Artnana Studio All rights reserved.